Vstupenkomat

  • Nákup
    po telefonu
    541 240 623
  • 471 vstupenekprůměrná sleva 41%
  • 127 775 Kčušetřeno nákupem u nás
  • Doručení ZDARMApohodlně na váš e-mail
  • Exkluzivní cenynejlevnější vstupenky
ÚvodPodmínky užití

Podmínky užití

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů - GDPR
V souvislosti s přijetím Všeobecného nařízení EU o ochraně osobních údajů, které se s účinností od 25. května 2018 vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů ze strany CFCZ s.r.o. se sídlem Minská 15, Brno 616 00, IČ: 28334604, Vám níže poskytujeme shrnutí základních informací o zpracování a ochraně Vašich osobních údajů, ve vztahu ke kterým je CFCZ s.r.o v pozici provozovatele.

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?
Provozovatel vede aktuální databázi Uživatelů obsahující osobní údaje poskytnuté Uživatelem v rámci nákupu nebo registrace do Portálu a údajů týkajících se nákupů Uživatele na Portálu. Konkrétně se jedná o údaje, které Uživatel vyplní při založení Uživatelského účtu nebo při nákupu Vstupenky, které jsou nezbytné pro využití služeb Portálu (jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mailová adresa)
Osobní údaje získáváme přímo od Vás, zejména při uzavírání kupní smlouvy přes obchodní portál www.vstupenkomat.com.

Jak vaše osobní údaje využíváme?
Provozovatel používá Údaje vždy výhradně pro účely, pro které byly shromážděny:
 -pro zaslání zakoupených Vstupenek. Vstupenky jsou zasílány na email Uživatele (v případě, že si při nákupu zvolí doručení elektronicky), anebo na adresu uvedenou při registraci (a to v případě, že si při nákupu zvolí doručení poštou na dobírku).
 -pro vytvoření a správu uživatelského profilu. Zpracování údajů v tomto případě probíhá jako součást plnění smluvních podmínek a zahrnuje všechny osobní údaje, které při registraci Uživatel uvede. V souvislosti se správou profilu může Uživatel obdržet e-mailové sdělení, které však není obchodním sdělením.
 -pro zasílání nabídek od Provozovatele. Zpracování zahrnuje jméno, název akce, styl akce, místo konání, e-mailovou adresu a telefonní číslo.
 -cílení reklamy a vylepšování nabídky Provozovatele. Pro lepší cílení reklamy a optimalizace webových stránek využívá Provozovatel informace o aktivitě Uživatele na webových stránkách. Tyto informace zahrnují i údaje získané pomocí cookies. Na základě všech sesbíraných dat získává Provozovatel statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek.
Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí Provozovatel pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými je Provozovatel vázán.

Právní základ zpracování Vašich osobních údajů

Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat, protože:
    - je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění kupní smlouvy s Vámi
    - jste nám na zpracování Vašich osobních údajů poskytli kdykoliv odvolatelný souhlas
V případě, že je na zpracování osobních údajů (včetně zvláštních kategorií) nezbytný souhlas a Vy se rozhodnete ho neudělit, může se stát, že nebudeme moci provést úkony nezbytné, abychom Vám mohli poskytnout objednané produkty a služby a v některých případech budeme muset ukončit naše smluvní vztahy.

Komu poskytujeme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:
    - orgánům, kterým máme povinnost poskytovat osobní údaje, včetně policie, soudů a orgánů činných v trestním řízení
    - poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují služby související s naší činností, včetně těch, kteří pro nás zajišťují expedici a dopravu zboží, tisk a doručování písemností, hosting, marketing, účetnictví a správu dat
    - dodavatelům a jejich partnerům, kterým v případě potíží s databází musíme poskytnout tuto k analýze
Vaše osobní údaje mohou být přenášeny v rámci zemí Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“), které jsou považovány za země se srovnatelnou úrovní ochrany osobních údajů jako Česká republika.

Jaká jsou Vaše práva?
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte:
    - právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva (k tomu slouží i tento dokument)
    - právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany CFCZ s.r.o.
    - právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů
    - právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (a) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (b) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (c) jste oprávněně namítali vůči jejich zpracování; (d) byly zpracovány nezákonně; nebo (e) musejí být vymazány podle právních předpisů
    - právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (a) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (b) zpracování je protizákonné; (c) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění vašich právních nároků nebo (d) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy
    - právo podat námitky proti zpracování Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme (a) pro účely přímého marketingu nebo (b) pro účely našich oprávněných zájmů
    - právo získat své osobní údaje a přenést je jinam
    právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Jak chráníme vaše osobní údaje?
Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na:  info@vstupenkomat.com

Verze platná ke dni 23.5.2018